Senkerodiermaschine Exeron 313 mit AWEX 50/5

Assi: X 620; Y 420;Z 400
cambio elettrodi 50-posti
cambio pallet 5-posti

sistema tensione 3R